We've got a new look! Explore our beta website
The Best Source of Muslim Shia Videos
Online Viewers: 1255

A është e ndaluar ndërtimi i tyrbeve (mauzolejve) - Albanian

  • Embed Video
  • Add to Favourites

5346 Views


A ëShtë E Ndaluar NdëRtimi I Tyrbeve (Mauzolejve) - Albanian
Kampanje ne mbrojtje te mauzoleve (tyrbeve) te Familjes se shenjte profetike e inicuar nga Ahlulbayt.tv Nese analizojme ajetin 114 te Sures El Bekare: "E kush mundet të jetë më mizor se ai që në xhamitë e All-llahut pengon të përmendet emri i Tij (të bëhet ibadet)... Show More >>
Having difficulty playing this video? Click here and let us know.
ShiaTV does not endorse any User Submission or any opinion, recommendation, or advice expressed therein, and ShiaTV expressly disclaims any and all liability in connection with User Submissions.

Comments

Add Comment
Be first to post Comment. Click here
ShiaTV.net